اس ام اس جدید عاشقانه

اس ام اس

شباهت زن دوم با انرژی هسته ای:

1-      هر دو حق مسلم ماست

2-      مخفیانه باید انجام شود

3-      در مواقع ضروری استفاده میشود

4-      وقتی لو رفت جنگ میشود