اس ام اس جدید عاشقانه

اس ام اس

ببخشید مزاحم میشم ، از جلوی گل فروشی رد میشدم دیدم قشنگ ترین گلش نیست.!نگران شدم،گفتم اس ام اس بزنم بگم:گوسفند چرا خوردیش!!!!!!!!!!!!!!!!!!!