اس ام اس جدید عاشقانه

اس ام اس سرکاری

5حقیقت زندگی :

1-      تو نمیتونی همه دندان هات را با زبونت لمس کنی

2-      همه ی احمق ها بعد از خوندن  حقیقت اول  اون را امتحان میکنن

3-      بقیه اش نرسید (هرکس اون را داره برام یفرسته)