اس ام اس جدید عاشقانه

اس ام اس

هر وقت احساس کردی به آخر خط رسیدی .... از اتوبوس پیاده شو...