اس ام اس جدید عاشقانه

اس ام اس جدید

بی تو هر گز نمی توانم زندگی کنم

.

.

.

.

پس بیا با هم گور به گور بشیم