اس ام اس جدید عاشقانه

اس ام اس توپ

آدم و حواخیلی خوشبخت بودند. می دونی چرا؟
.
.
.
چون حوا مادر شوهر نداشت!!!