اس ام اس جدید عاشقانه

عاشقانه

برای سال ها مینویسم ...... سال ها بعد که چشمان تو عاشق میشوند ....... افسوس که قصه ی مادربزرگ درست بود ...... همیشه یکی بود یکی نبود