اس ام اس جدید عاشقانه

اس ام اس

وقتی به دنیا می آئیم ، در گوشمون اذان میگن. وقتی می میریم برامون نماز می خونن...چقدر عمرمون کوتاه ، فاصله ی بین اذان تا نماز