اس ام اس جدید عاشقانه

خنده دار است بخند . . .

به چه می خندی تو؟به مفهوم غم انگیز جدایی؟ به چه چیز ؟

به شکست دل من یا به پیروزی خویش ؟ به چه می خندی تو؟

به نگاهم که چه مستانه تو را باور کرد؟یا به افسونگری چشمانت

که مرا سوخت و خاکستر کرد؟به چه می خندی تو؟به دل ساده من

 می خندی که دگر تا به ابد نیز به فکر خود نیست؟خنده دار است بخند.