اس ام اس جدید عاشقانه

یادها

شاید آن روز که سهراب نوشت تا شقایق هست زندگی باید کرد  

خبر از دل پر درد گل یاس نداشت باید این جور نوشت 

چه شقایق باشی چه گل پیچک و یاس زندگی اجباریست