اس ام اس جدید عاشقانه

گلچین خنده دارترین پ نه پ

رفتم بانک به کارمنده می گم:ببخشید شما صندوقدار هستید؟

میگه پ ن پ! هاچ بکم!!!


&&&&&

رفتم پیژامه از کمد برداشتم پوشیدم بابام میگه از تو کمد برداشتی؟

پـــــ نه پـــــــ گذاشته بودم تو یخچال تابستونیه پیژامه تگری بپوشم خنک شم.


&&&&&

از دستشویی اومدم بیرون، همکارم منتظر وایستاده منو دیده میگه،

تو بودی تو دستشویی؟ میگم پـــ ن پــــــ سه نفر دیگه هم بودن، من اول شدم!


&&&&&


زنگ زدم 115، میگه آمبولانس میخواین قربان؟ پـَـَـ نَ پـَـَــــ یه پلیس 110 میخوام,

بقیش هم آدامس بدین!

مرغ و از فریزر در آوردم میگه می خوای غذا درست کنی ؟!
پـَـَـ نَ پـَـَــــ خانوادش اومدن از سردخونه میخوان ببرن خاکش کنن !


&&&&&


زنگ زدم میگم مامان بیا منو گرفتن... میگه خاک تو سرم, گشت ارشاد؟ میگم پـَــــــ نَ پـَــــ مرکز نخبگان ایران


&&&&&


تو فرودگاه دارم با رفیقم حرف میزنم یارو داره رد میشه میپرسه: شما ایرانی هستین؟
می گم: پـَـــ نــه پـَـَــــ ما چینی هستیم فقط روی ما فارسی ساز نصب کردن


&&&&&دختره اومده واسه استخدام ، میگم خانم این فرم رو بگیر . میگه : پرش کنم ؟
میگم : پـَـــ نــه پـَـــ روزی 3 دفعه تو آب حل کن بخورش ، شاید بختت وا بشه


&&&&&


رفتم دم مغازه به فروشنده می گم قرص پشه داری؟
می گه واسه کشتنش می خوای؟
 پـَـ نه پَــ، برای سردردش می خوام!


&&&&&


از در حیاط اومدم تو رفیقم از بالا پشت بوم یه سطل آب ریخته رو سرم....
نگاش می‌کنم، میگه : خیس شدی؟؟؟
میگم : پـَـَـ نــه پـَـَــــ واتر پرووفم

&&&&&میگن کریستف کلمب وقتی رسید به امریکا سرش رو از پنجره کشتی کرد بیرون از یه سرخ پوست پرسید داداش اینجا آمریکاست؟ سرخ پوسته گفت پـــ ن پـــ ژاپونه، ما هم چون شلوار پامون نیست از خجالت قرمز شدیم!