اس ام اس جدید عاشقانه

اس ام اس غمگین و دلشکستگی

به سرنوشت گفتم با آنکه با احساسم بازی کرد چه کنم ؟ انگشت بر لبانم گذاشت

گفت صبور باش ،بسپارش به ما که هیچ احدی از سرنوشتش خبری ندارد .


 

&&&&&

 

از دوریت هم دلم می سوزد هم جگرم ، دوگانه سوزم کردی عزیزم .

آقا عبد

 

&&&&&

 

نمی دونم تو رو نفرین کنم یا این دلم ؟ نمی دونم تویی حل مشکلم یا مشکلم ؟

با تو عاشقانه بودم پس چرا حسرت یه روز عشق موند به دلم ؟

آقا عبد

 

&&&&&

 

پازل دل کسی رو بهم ریختن هنر نیست ، هر وقت با تیکه های شکسته ی دل

یک نفر پازل دل جدید براش ساختی هنر کردی .

مریم

 

&&&&&

 

قارقار خبردار دلم شده بی قرار ، دلمو نبر اینجوری دوست دارم بدجوری .

مریم

 

&&&&&

 

تا که بودیم نبودیم کسی کشت ما را غم بی همنفسی ،

 تا که رفتیم همه یار شدند خفته ایم و همه بیدار شدند

قدر آیینه بدانید چو هست نه در آن وقت که افتاد و شکست .

یوسف

 

&&&&&

 

سلام من یه بوس کوچولو هستم که جامو گم کردم اجازه هست روی لبات بشینم ؟

یوسف

 

&&&&&

 

درون دل که پیدا نیست پر از زندان و زندانیست

تو را محکوم آن کردم نمی دانم دلیلش چیست ؟

سبب شاید همین باشد بدون تو نباید زیست .

یوسف

 

&&&&&

 

حتی اگه دیدن تو بشه برام عین محال ! مهم اینه دوست دارم فاصله ها رو بی خیال

یوسف

 

&&&