اس ام اس جدید عاشقانه

اس ام اس عاشقانه پیامک دلتنگیگاه نمیدانم چه پیامی را بهانه کنم تا از حال آنکه روحم با اوست آگاه شوم ،

این بار که دلتنگی را بهانه کردم ،فردا را چه کنم ؟


&&&&&


دل ، این واژه ی بی نقطه گاهی به وسعت یک دریا برایت دلتنگی میکند !


&&&&&


عزیزتر از جانم ، آسمان باش تا عمری برای دیدنت سر به هوا باشم .

&&&&&

عشق یعنی جسم و جانم مال تو / عشق یعنی پرسش از احوال تو /

عشق یعنی از خودم من خسته ام / عشق من ، به تو دل بسته ام .&&&&&


بی تو هر لحظه مرا بیم فرو ریختن است ، همچو شهری که به روی گسل زلزله هاست .


&&&&&