اس ام اس جدید عاشقانه

خنده دار

دکتر به یارو میگه : دوتا خبر بد دارم اولیش اینه که تو فقط بیست و چهار ساعت زنده میمونی یارو میگه دومیش چیه؟ دومیش اینه که دیروز یادم رفت اینو بهت بگم