اس ام اس جدید عاشقانه

نرووووووووووووووو

به آسمون نگاه کن، برای ما می باره

برای ما که امشب جدا شدیم دوباره

توی خونه ای که نیستی چه سخته بی تو بودن

زمونه ی لعنتی تو رو گرفته از من

سفر بخیر عزیزم خدا پشت و پناهت

بدون یکی نشسته همیشه چشم به راهت

نگو جدایی ما بازی سرنوشته

نگو که قصمونو خود خدا نوشته

اون همه خاطراتو چطور فراموش کنم ؟

تو رفتی و ندیدی اون که شکسته منم

سفر بخیر عزیزم خدا پشت و پناهت

بدون یکی نشسته همیشه چشم به راهت

به من نگو که گریه تلخه شگون نداره

نگو بزار آسمون به جای ما بباره

اون که شکسته منم سرت سلامت عزیز
به یاد عشقمون باش تو فصل زرد پاییز